Aarti Hanumanji Ki


Aarti Keejai Hanuman Lalla Ki, Dushtdalan Raghunath Kala Ki |
Jake bal se girivar Kanpai, Rogdosh Bhaye nikat na Janke |
Anjani putra maha baldahi, Santan ke prabhu sada sahai |
De veera Raghunath pathaye, Lanka jari Siya sudhi laye |
Lanka so kot samudra si khai. Jat Pavansut var na lai |
Lanka jari asur sab mare, Siyaramji ke kaaj sanvare |
Lakshman murchit pare dharni pai, Aani Sanjivan pran uvare |
Paithi patal tori yamkare, Ahiravan ke bhuja ukhare |
Bhahe bhuja sub asurdal mare, Dahine bhuja santjan tare |
Sur nar munijan aarti utare, Jai Jai Jai Hanumanji uchare |
Kanchan thar kapur lau chhai, Aarti karat Anjani mai |
Jo Hanumanji ke aarti gavai, So vaikunt amarpad pavai |
Lanka vidhvans kiye Raghrahi, Tulsidas prabhu kirti gahi ||